Om oss

Br. Söderbergs Bygg AB startades 2004.
 
Företaget har sedan dess hunnit med allt från altaner, trappor, kök, badrum till totalrenovering och byggnation samt ombyggnad av större villor.
Nytt under 2023 var att vi tog till oss problematiken med sinande brunnar i skärgården, varför vattenreningsprodukter nu är med på vår palett.

Vårt verksamhetsområde är företrädesvis Stockholm län, men övriga län kan också komma ifråga beroende på uppdragets karaktär och omfattning.  

Företaget har i ett flertal år erhållit Högsta Kreditvärdighet av UC.
Dessutom har vi självfallet F-skattsedel och ansvarsförsäkring. 

Vi utför 

• rivning
• renovering 
• ombyggnad 
• tillbyggnad
• nybyggnad av kök, badrum/våtrum/bastu, 
altaner, bryggor, attefallare, villor m.m.
Vi jobbar även med lågenergihus.

Dessutom kan vi leverera och installera vattenreningsutrustning för brunnar eller hav.
Har du problem med en sinande brunn eller har en brunn där kvaliteten på vattnet går att ifrågasätta?
Med hjälp av de vattenreningsutrustningar vi kan tillhandahålla kan du få dricksvatten,
efter tagna vattenprover (när det gäller brunnar då dessa kan innehålla en hel del olika ämnen och kemikalier.
Dessa prover är ett villkor och skickas till SGS Analytics Sweden, SGS Analytics Sweden | SGS (sgsgroup.se) 

Ska vatten tas ur Östersjön är det inte samma krav på vattenprover, då dessa vatten är kända. 

Mängden dricksvatten du behöver beror främst på hushållets storlek eller om ni är flera hushåll som delar på exempelvis en brunn.
Ni kan då dela på en vattenreningsmaskin som tillgodoser era gemensamma behov. 

Det här gör vi i samarbete med Finnvoda OY och du når oss via någon av dessa vägar:

Stephan: +46 736 - 12 42 13
Michael : +46 706 - 448 448

Alternativt skickar du in ett kontaktformulär, vilket du hittar under rubriken KONTAKT.

Vi kan tillhandahålla

• elarbete
• gjutningsarbete 
• kakelarbete          
• markarbete
• vvs-arbete
• målningsarbeten
• konstruktionsberäkningar och
   kvalitetsansvar.

Vi som jobbar här

Stephan
Stephan
Michael
Michael